Gatekna pethilan teks ing ngisor iki! Ora mung Dandun kang ngrasakake bungah, nanging uga Maryati bojone. Wong wadon udakara umur telung puluhan kuwi rumangsa wus ora duwe satru meneh sajroning omahe, rikala Mbah Darus tanggane aweh kucing si Cemani kang bisa brasta tikus-tikus kanthi cakar-cakare kang landhepe pitung penyukur. Jroning pethilan teks crita cekak ing ndhuwur, yen dititik saka strukture teks kalebu perangan .. A. orientasi B. komplikasi C. resolusi D. koda/panutup

Jawaban: 1
Tahukah Anda jawaban yang benar?
Gatekna pethilan teks ing ngisor iki! Ora mung Dandun kang ngrasakake bungah, nanging uga Maryati bo...