• Utama
  • Sejarah
  • Al-qur'an kalam allah awt yang di turunkan kepada...

Al-qur'an kalam allah awt yang di turunkan kepada nabi muhammad saw secara mutawatiryang di dalamnya terkandung 5 isi pokok sebutkan kelima isi pokok tersebut

Jawaban: 1
Tahukah Anda jawaban yang benar?
Al-qur'an kalam allah awt yang di turunkan kepada nabi muhammad saw secara mutawatiryang di dalamnya...