• Utama
  • SBMPTN
  • Mujudake pawongan kang menehi katrangan utawa pany...

Mujudake pawongan kang menehi katrangan utawa panyaruwe marang dumadine prastawa, yaiku

Jawaban: 1
Tahukah Anda jawaban yang benar?
Mujudake pawongan kang menehi katrangan utawa panyaruwe marang dumadine prastawa, yaiku...