• Utama
  • PPKn
  • 1.didalam hukum manusia mempunyai hak asasi yang 2...

1.didalam hukum manusia mempunyai hak asasi yang

2.setiap sila dalam pancasila membentuk satu kesatuan , artinya satu sila menjiwai dan

3.perasaan menjadi satu kesatuan sebagai bangsa indonesia merupakan salah satu amanah dari

4. sila sila dalam pancasila merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat

Jawaban: 3
Tahukah Anda jawaban yang benar?
1.didalam hukum manusia mempunyai hak asasi yang 2.setiap sila dalam pancasila membentuk satu kesatu...