• Utama
  • Penjaskes
  • Gerakan yang banyak dilakukanpada permainan rangku...

Gerakan yang banyak dilakukan
pada permainan rangku alu
adalah
a. duduk
b. lompat
c. selonjor
d. tengkurap

Jawaban: 3
Tahukah Anda jawaban yang benar?
Gerakan yang banyak dilakukanpada permainan rangku aluadalaha. dudukb. lompatc. selonjord. tengkurap...