Apangkat negatif 3 kali b pangkat negatif 2 kali c pangkat negatif 5 per a pangkat negatif 5 kali b pangkat negatif 3 kali c pangkat negatif 7

Jawaban: 3
Tahukah Anda jawaban yang benar?
Apangkat negatif 3 kali b pangkat negatif 2 kali c pangkat negatif 5 per a pangkat negatif 5 kali b...