Mutlak 2 x + 1 lebih besar daripada 1

Jawaban: 1
Tahukah Anda jawaban yang benar?
Mutlak 2 x + 1 lebih besar daripada 1...