2.4. 10. 11. 18. 1826. s
32, 30, 40
b. 33. 31.41
c 34. 2.42
d. 35. 33.43
141s. 1.3.7.1.5. 9.3.7. 11. 5.
a 8, 12,6
b. 9. 13.7
c 10. 14.8
di 15.9
23
19 22
15. 4. 10. 34. 44
a 17, 26
b 16, 22
c. 17, 25
d 16,25
z-
3
11.1.3.4.7
a 11.19
b.1.18
c 10, 17
d 10,18
( 12 1,4,9, 16,
16. 100.92..79.. 70
a. 85.73
b 84 74
c. 84,71
& 85.74
17. jika angka di belakang koma pada bilangan 7.1672416724167
dilanjutkan terus menerus, angka pada tempat kedudukan
25,36
adalah
1 25.30
20,30
d 2434
a. i
b. 6
d.
2
semester
to
kelas viii smp/mt
kurikulum 2013
mateματικα

Jawaban: 2
Tahukah Anda jawaban yang benar?
2.4. 10. 11. 18. 1826. s32, 30, 40b. 33. 31.41c 34. 2.42d. 35. 33.43141s. 1.3.7.1.5. 9.3.7. 11. 5.a...