Titik titik yang berjarak 4 satuan terhadap sumbu x
a. titik p dan titik q
b. titik p dan titik r
c. titik p dan titik s
d. titik r dan titik s

Jawaban: 2
Tahukah Anda jawaban yang benar?
Titik titik yang berjarak 4 satuan terhadap sumbu x a. titik p dan titik qb. titik p dan titik rc. t...