Tentukan himpunan-himpunan berikut termasuk
himpunan berhingga atau tak berhingga. jelaskan
alasanmu.
a. himpunan nama murid di .
b. himpunan pegawai negeri sipil di indonesia.
c. himpunan bilangan cacah kurang dari 1.000.
d. himpunan bilangan bulat kurang dari 5.
e. himpunan bilangan real di antara 0 dan 1.

! bantu jawab buat besok ! pliiiss

Jawaban: 2
Tahukah Anda jawaban yang benar?
Tentukan himpunan-himpunan berikut termasukhimpunan berhingga atau tak berhingga. jelaskanalasanmu.a...