29. (5 x 8) + (5 x 7) = 5 x (a + b)
bilangan a lebih besar daripada b. bilang-
an b =
a. 5
c. 8
b. 7
d. 15

Jawaban: 2
Tahukah Anda jawaban yang benar?
29. (5 x 8) + (5 x 7) = 5 x (a + b)bilangan a lebih besar daripada b. bilang-an b = a. 5c. 8b. 7d. 1...