• Utama
  • Matematika
  • 1. himpunan penyelesaian dari 2 − 5 ≥ 0 adalah….2....

1. himpunan penyelesaian dari 2 − 5 ≥ 0 adalah….

2. himpunan penyelesaian dari 3 + 6 < 7 adalah….

3. himpunan penyelesaian dari − − 1 < 3 adalah….

4. himpunan penyelesaian dari 15 − 7 ≤ 3 adalah….

5. himpunan penyelesaian dari −2 − 11 ≥ 5 + adalah….

6. himpunan penyelesaian dari − 1 < 2 + 3 < 2 − adalah….

Jawaban: 1
Tahukah Anda jawaban yang benar?
1. himpunan penyelesaian dari 2 − 5 ≥ 0 adalah….2. himpunan penyelesaian dari 3 + 6 < 7 adalah…....