2. vektor a mempunyai komponen ax= 3akar3 cm, ay, = 3 cm; vektor b mempunyai komponen bx=
6akar3 cm, by = -6 cm. tentukan: (a) komponen-komponen dari resultan vektor a + b,
besar dam arah a + b, (c) komponen-komponen dari selisih vektor b – a, dan (d) besar dan arah b-a!
tolong dijawab ya kak buat besok!

Jawaban: 1
Tahukah Anda jawaban yang benar?
2. vektor a mempunyai komponen ax= 3akar3 cm, ay, = 3 cm; vektor b mempunyai komponen bx=6akar3 cm,...