Object prono
8 \sqrt{45 - 8 \sqrt{20 + \sqrt{245 - 3 \sqrt{125} } } }

Jawaban: 1
Tahukah Anda jawaban yang benar?
Object prono[tex]8 \sqrt{45 - 8 \sqrt{20 + \sqrt{245 - 3 \sqrt{125} } } } [/tex]...