Tolong dijawab dengan benar beserta cara (pake foto juga boleh)
diantara fungsi-fungsi berikut, manakah yang merupakan fungsi injektif?
a. f(x) = 8
b. f(x) = 2x
c. f(x) = x^2 + 1
d. f(x) = 5-x
e. f(x) = x, x > = 0.
-x, x < 0.

Jawaban: 1
Tahukah Anda jawaban yang benar?
Tolong dijawab dengan benar beserta cara (pake foto juga boleh) diantara fungsi-fungsi berikut, mana...