64/6-3/4
tolong ya kak pake caranya

Jawaban: 2
Tahukah Anda jawaban yang benar?
64/6-3/4 tolong ya kak pake caranya...