• Utama
  • Kimia
  • Diketahui fungsi linear f(x)=ax+b. jika f(-2)=16 d...

Diketahui fungsi linear f(x)=ax+b. jika f(-2)=16 dan f(0)=6 tentukan:
a. range fungsi untuk domain: {-5, -1, 2, 5, 10}
b. nilai p yang memenuhi f(p)=56!

Jawaban: 1
Tahukah Anda jawaban yang benar?
Diketahui fungsi linear f(x)=ax+b. jika f(-2)=16 dan f(0)=6 tentukan: a. range fungsi untuk domain:...