• Utama
  • IPS
  • Bunyi dapat merambat melalui tiga wujud benda kecu...

Bunyi dapat merambat melalui tiga wujud benda kecuali

Jawaban: 1
Tahukah Anda jawaban yang benar?
Bunyi dapat merambat melalui tiga wujud benda kecuali...