• Utama
  • IPS
  • Sesar mendatar atau strike slip fault disebabkan o...

Sesar mendatar atau strike slip fault disebabkan oleh gaya mengalirkan lempeng lempeng saling bergerakar mendafar berlawanan arah.
a. tekanan
b. dorongan
c. tegangan
d. gesekan

Jawaban: 3
Tahukah Anda jawaban yang benar?
Sesar mendatar atau strike slip fault disebabkan oleh gaya mengalirkan lempeng lempeng saling berge...