Miturut panemu apa kang bakal dumadi yen ing donya iki ora ana budi pekerti luhur ?

Jawaban: 2
Tahukah Anda jawaban yang benar?
Miturut panemu apa kang bakal dumadi yen ing donya iki ora ana budi pekerti luhur ?...