20. Apabila imam rukuk dan masbuq belum ha- bis membaca surah al-Fatihah,
24
a. hendaklah menambah kekurangannya
itu ditambah sampai cukup sesuai
dengan bilangan rakaat salat yang
sedang dikerjakan
b. hendaklah ia memotong bacaan surah
al-Fatihah kemudian ikut rukuk
hendaklah ia menyelesaikan bacaan
surah al-Fatihah kemudian ikut rukuk
hendaklah ia rukuk mengikuti imam
C.
**SN
d.

Jawaban: 2
Tahukah Anda jawaban yang benar?
20. Apabila imam rukuk dan masbuq belum ha- bis membaca surah al-Fatihah,24a. hendaklah menambah ke...