• Utama
  • B. jepang
  • Tolong terjemahkan ke Indonesia, Terimakasih 1. D...

Tolong terjemahkan ke Indonesia, Terimakasih 1. Donna kankouchi ga arimasu ka

2. Doumo sumimasen

3. Itte mitai desu

Jawaban: 3
Tahukah Anda jawaban yang benar?
Tolong terjemahkan ke Indonesia, Terimakasih 1. Donna kankouchi ga arimasu ka 2. Doumo sumimasen 3....