7. yang kita pindahkan kepada
teman tidak boleh
a. dilempar
b. ditendang
c. jatuh
8. gerakan mengayun dan memutar
badan perlu diawasi oleh

Jawaban: 1
Tahukah Anda jawaban yang benar?
7. yang kita pindahkan kepadateman tidak boleh a. dilemparb. ditendangc. jatuh8. gerakan mengayun d...