Pokok-pokok berita paragraf pertama teks berita tersebut
a. apa, mengapa, di mana, kapan
b. apa, siapa, di mana, kapan
c. siapa, kapan, di mana, bagaimana
d. siapa, bagaimana, di mana, mengapa

Jawaban: 2
Tahukah Anda jawaban yang benar?
Pokok-pokok berita paragraf pertama teks berita tersebut a. apa, mengapa, di mana, kapanb. apa, siap...