• Utama
  • B. Daerah
  • Kramakna ukara iki. a. aku saben dino tangi jam 5,...

Kramakna ukara iki. a. aku saben dino tangi jam 5, b. sakurunge mangkat aku mangan disek, c. ora lali pamit marang bapak lan ibu, d. aku mesti gelem menawa di kongkon ibu

Jawaban: 1
Tahukah Anda jawaban yang benar?
Kramakna ukara iki. a. aku saben dino tangi jam 5, b. sakurunge mangkat aku mangan disek, c. ora la...