"Mbok randha mlebu omah nggowo bakul kang gedhe" miturut basane teks cerita rakyat kasebut diarani

Jawaban: 2
Tahukah Anda jawaban yang benar?
"Mbok randha mlebu omah nggowo bakul kang gedhe" miturut basane teks cerita rakyat kasebut diarani...