• Utama
  • B. Daerah
  • Geguritan klebu karya sastra gagrag anyar. Saliyan...

Geguritan klebu karya sastra gagrag anyar. Saliyane geguritan, sing klebu karya sastra gagrag anyar, yaiku crikak alias crita cekak lan novel. Geguritan iku kaperang dadi rong jinis, yaiku geguritan tradhisional lan geguritan modheren. Titikane geguritan tradhisional, yaiku a. nganggo tembung "sun gegurit"
b. larike bebas
C. ora nganggo paugeran kang gumathok
d. ora nganggo guru lagu

Jawaban: 2
Tahukah Anda jawaban yang benar?
Geguritan klebu karya sastra gagrag anyar. Saliyane geguritan, sing klebu karya sastra gagrag anyar,...