• Utama
  • B. Daerah
  • Unen unen ing ngisor Iki terangno tegese nggunakak...

Unen unen ing ngisor Iki terangno tegese nggunakake bahasamu dewe banjur gawea dudutan nganani andharanmu kasebut d. iwak lumebu ing wuwu
e. tinggal glanggang colong playu

tolong segera di jawab ya

Jawaban: 3
Tahukah Anda jawaban yang benar?
Unen unen ing ngisor Iki terangno tegese nggunakake bahasamu dewe banjur gawea dudutan nganani andha...