Waca ukara ing ngisor iki

Jawaban: 1
Tahukah Anda jawaban yang benar?
Waca ukara ing ngisor iki...