Tolong kak dijawab yg betul ya

Jawaban: 1
Tahukah Anda jawaban yang benar?
Tolong kak dijawab yg betul ya...