• Utama
  • B. Daerah
  • 1. bapak anggenipun menyang kantor nitih sepeda mo...

1. bapak anggenipun menyang kantor nitih sepeda montor
2. kula dipuncaosi arta ibu kangge tumbas buku
3. bapak kepala sampun dugi ing
4.sampun kalih dinten ardi boten mlebet amargi gerah demam berdarah
5. pak guru kula badhe taken

tolong yah basa krama nya apa ,tolong dan terimakasih banyak

Jawaban: 3
Tahukah Anda jawaban yang benar?
1. bapak anggenipun menyang kantor nitih sepeda montor 2. kula dipuncaosi arta ibu kangge tumbas bu...