• Utama
  • B. Daerah
  • Gunung lawu kang gagah pidegsadadi pathok bumi ing...

Gunung lawu kang gagah pidegsa
dadi pathok bumi ing jawa tengah iku
biyen dadi papan pariwisatane para ratu
mataram islam kang saikine mapan ana
ing kabupaten
a. ngawi
c. karanganyar
b. tuban
d. pacitan

Jawaban: 2
Tahukah Anda jawaban yang benar?
Gunung lawu kang gagah pidegsadadi pathok bumi ing jawa tengah ikubiyen dadi papan pariwisatane para...