Gawea 2 geguritan babagan “sampah”

Jawaban: 3
Tahukah Anda jawaban yang benar?
Gawea 2 geguritan babagan “sampah”...