• Utama
  • B. Daerah
  • Geguritan ing dhuwur banjur golekana struayo gladh...

Geguritan ing dhuwur banjur golekana stru
ayo gladhen 2
wacanen sepisan maneh teks geguritan ing an
peguritan ing ngisor iki
ino.
struktur teks
1. tembung
katrangan
es
.
wa
c h..

clede)
2.
larik
3. pada/bait
4. uni/swara

Jawaban: 1
Tahukah Anda jawaban yang benar?
Geguritan ing dhuwur banjur golekana struayo gladhen 2wacanen sepisan maneh teks geguritan ing anpeg...