• Utama
  • B. Daerah
  • 5. média nu dipaké dina paguneman, nyaéta a massal...

5. média nu dipaké dina paguneman, nyaéta
a massa
lisan
b. basa
d. tulisan
6. salasahiji kabeungharan basa sunda, nyaéta
a hade
b. gampang dipakena
c. mibanda tatakrama basa
d. loba aturan
basa loma disebut ogé -
a basa kasar pisan
bi basa akrab
c. basa lemes keur dini sorangan
d. basa sedeng

Jawaban: 3
Tahukah Anda jawaban yang benar?
5. média nu dipaké dina paguneman, nyaéta a massalisanb. basad. tulisan6. salasahiji kabeungharan ba...