• Utama
  • B. Daerah
  • Suasana paguneman, nyaéa. eusi gunemanb. kaayaan j...

Suasana paguneman, nyaé
a. eusi guneman
b. kaayaan jalma nu keur gunem catur
c: kaayaan dina waktu lumangsungna
paguneman
d. tujuan paguneman

Jawaban: 1
Tahukah Anda jawaban yang benar?
Suasana paguneman, nyaéa. eusi gunemanb. kaayaan jalma nu keur gunem caturc: kaayaan dina waktu lum...