• Utama
  • B. Daerah
  • No.struktur tekswacanen sepisan maneh teks gegurit...

No.
struktur teks
wacanen sepisan maneh teks geguritan ing dhuw
maneh teks geguritan ing dhuwur banjur golekana
geguritan ing ngisor iki!
katrangan
1. tembung
bilihan. .


c

2. larik

3. pada/bait
4. uni/swara

Jawaban: 1
Tahukah Anda jawaban yang benar?
No.struktur tekswacanen sepisan maneh teks geguritan ing dhuwmaneh teks geguritan ing dhuwur banjur...