• Utama
  • B. Daerah
  • D. eusi carita4. suasana paguneman, nyaéa. eusi gu...

D. eusi carita
4. suasana paguneman, nyaé
a. eusi guneman
b. kaayaan jalma nu keur gunem catur
c. kaayaan dina waktu lumangsungna
paguneman
d. tujuan paguneman
bunaman nyaéta

Jawaban: 1
Tahukah Anda jawaban yang benar?
D. eusi carita4. suasana paguneman, nyaéa. eusi gunemanb. kaayaan jalma nu keur gunem caturc. kaayaa...

Pertanyaan populer