• Utama
  • B. Daerah
  • 1. di mana perenahna masjid kubah emas téh? naon s...

1. di mana perenahna masjid kubah emas téh?
naon sababna disebut masjid kubah em
sabaraha méter ari lega lahanna jeung lega wangun
anana?
kumaha ari kaayaan di jero masjid téh?
5. urang mana waé anu sok ka dinya?
6. éta masjid téh bisa nampung jamaah sabaraha loba
7. naon sababna éta masjid jadi kareueus uran
dépok?
8. mun ti imah hidep rék ka éta masjid, ngaliwatnak
mana waé?

Jawaban: 2
Tahukah Anda jawaban yang benar?
1. di mana perenahna masjid kubah emas téh? naon sababna disebut masjid kubah emsabaraha méter ari l...