• Utama
  • B. Daerah
  • Aya ungkara mamanis basa naon wae anu aya dina nas...

Aya ungkara mamanis basa naon wae anu aya dina naskah biantara di luhur, pek tuliskeun!

Jawaban: 1
Tahukah Anda jawaban yang benar?
Aya ungkara mamanis basa naon wae anu aya dina naskah biantara di luhur, pek tuliskeun!...