• Utama
  • B. Daerah
  • Ciri-cirine utawa tengerane teks tanggapan dheskri...

Ciri-cirine utawa tengerane teks tanggapan dheskriptif yaiku .
a. ngandharake utawa nggambarake sawije bab utawa kedadeyan.
b. olehe nggambarake mung satleraman wae ora perlu dijelasake.
c. para pamaca mung ngangen-angen ngenani andharan sing diwaca.
d. jroning ngandharake kudu dikantheni alesan sing luwih kuwat.

Jawaban: 2
Tahukah Anda jawaban yang benar?
Ciri-cirine utawa tengerane teks tanggapan dheskriptif yaiku .a. ngandharake utawa nggambarake sawij...