• Utama
  • B. Daerah
  • Tujuwan panulisan teks dheskripsi yaiku a. kanggo...

Tujuwan panulisan teks dheskripsi yaiku
a. kanggo aweh palapuran ngenani sawijine kegiyatan.
b. kanggo ngyakinake marang pamaca supaya seneng.
c. ngyakinake marang para pamaca supaya bisa kepencut.
d. njelasake sawijine bab kanthi gamblang marang wong liya.

Jawaban: 1
Tahukah Anda jawaban yang benar?
Tujuwan panulisan teks dheskripsi yaiku a. kanggo aweh palapuran ngenani sawijine kegiyatan.b. kangg...