Jieun kalimah tina kecap tinimbangan

Jawaban: 1
Tahukah Anda jawaban yang benar?
Jieun kalimah tina kecap tinimbangan...