• Utama
  • B. Daerah
  • Sakabehing tembung kang mratelaken soalh bawa utaw...

Sakabehing tembung kang mratelaken soalh bawa utawa tandang gawe diarani tembung
a. lingga
b. kriya
c. camboran
d. wod

Jawaban: 2
Tahukah Anda jawaban yang benar?
Sakabehing tembung kang mratelaken soalh bawa utawa tandang gawe diarani tembunga. linggab. kriyac....