Tuladhane panggonan basa ngoko aluse yaiku

Jawaban: 2
Tahukah Anda jawaban yang benar?
Tuladhane panggonan basa ngoko aluse yaiku...