• Utama
  • B. Arab
  • Tuliskan dengan bahasa Arab dengan bacaan Idgham B...

Tuliskan dengan bahasa Arab dengan bacaan Idgham Bighunnah wamayyamal miwwahidi

Jawaban: 1
Tahukah Anda jawaban yang benar?
Tuliskan dengan bahasa Arab dengan bacaan Idgham Bighunnah wamayyamal miwwahidi...