• Utama
  • B. Arab
  • Pernyataan-pernyataan berikut menunjukkan beberapa...

Pernyataan-pernyataan berikut menunjukkan beberapa pengertian adil,
kecuali
a. meletakkan sesuatu pada tempatnya
b. memperlakukan hak dan kewajiban secara seimbang
c. berpegang teguh kepada kebenaram
d. tidak berat sebelah

Jawaban: 1
Tahukah Anda jawaban yang benar?
Pernyataan-pernyataan berikut menunjukkan beberapa pengertian adil,kecualia. meletakkan sesuatu pada...